Dałam jej skrzydła se stali – i to właśnie powinna dawać miłość 

Opublikuj: